Koulutus

Uutta oppimassa...

Sukelluskoulutus

Sukellusseura Simppu järjestää säännöllisesti laitesukelluksen perus- ja jatkokurseja, jonne kaikki halukaat ovat tervetulleita. Lisäksi järjestämme tarvittaessa muuta sukellus- ja sukellukseen liittyvää koulutusta. Sukelluskurssit toteutetaan Sukeltajaliiton koulutusohjelmien mukaisesti. Kurssille osallistuvien on esitettävä Sukeltajaliiton terveysselvityslomake.

Uusille sukeltajille tarkoitettu CMAS* eli laitesukelluksen peruskurssi järjestetään vuosittain. Kurssi alkaa yleensä maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa. Tästä ja muustakin sukelluskoulutuksesta voi kysyä lisää koulutusvastaavaltamme. Järjestämme myös laitesukelluskokeiluja. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä seuran koulutusvastaavaan Olli-Pekka Juhantilaan joko sähköpostitse koulutus@simppu.net tai puhelimitse 044 770 4200.

Mikäli kurssisukellukset tehdään seuran tukialuksella m/s Agonuksella, lisätään kurssimaksuun sukellusreissun hinta (70 €). Mikäli kurssisukellukset tehdään muualla kuin Agonuksella, lisätään hintaan 20 € / sukellustapahtuma. Mikäli oppilas tarvitsee enemmän sukellusharjoituksia kuin kurssiin sen järjestämisohjeen mukaan kuuluu, on lisäsukellusten hinta samainen 20 € / sukellustapahtuma. Mahdollisesti tarvittavat maksulliset kaasut (Helium ja Argon) eivät sisälly kurssien hintoihin.

Koulutusten teoriaopiskelu ja tehtävät suoritetaan useimmiten verkko-opintoina Sukeltaja­liiton e-oppimis­ympäristössä.

Laite- ja snorkkeli-sukelluskoulutus

Laitesukelluksen peruskurssi (CMAS *)

Laitesukelluksen peruskurssilla opetellaan ne perustiedot ja -taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on käytännön perustaitojen opettelussa ja sukellusturvallisuudessa. Peruskurssi sisältää teoriaopintoja, josta suurin osa suoritetaan verkko-opintoina sekä allas- ja avovesisukellusharjoituksia. Kurssi antaa valmiudet tehdä suoranoususukelluksia enintään 15-20 metrin syvyydessä edellyttäen, että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty. Kurssin alaikäraja on 15 vuotta. Kurssin läpäisseelle sukeltajalle myönnetään CMAS* -sukeltajakortti.

Kurssin aikataulu:

 • Voit aloittaa kurssin joustavasti.
 • Kevään 2024 kurssille otetaan ilmoittautumisia vastaan parhaillaan!
 • Kevään aloituspäivät ovat 27.3.2024, 10.4.2024 ja 5.5.2024.
 • Teoriaopinnot netissä huhti-toukukuun kuluessa.
 • Allasharjoitukset tiistai-iltaisin 2.4.2024 alkaen.
 • Avovesisukellusharjoitukset Salon lähivesissä kesäkuun alkupuolella (tarkempi ajankohta sovitaan kurssin osallistujien kesken)
 • Avovesiviikonloppu seuran tukialuksella m/s Agouksella 14.-16.6.2024

Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa myös kuivapuku- ja/tai nitrox-sukelluskurssi

Kurssille osallistuva tarvitsee perusvälineet (maski, snorkkeli ja räpylät) sekä Suomen olosuhteisiin sopivan sukelluspuvun

Lisätiedot: Roope Retva 040 586 1678.

Ilmoittautuminen Sukeltajaliiton tapahtumakalenterin kautta tästä.

Hinta:

 • CMAS* -kurssi 340 € sisältää kurssiohjelmassa luetellut koulutukset ja allasharjoitukset, 8.6. järjestettävän avovesiharjoituksen ja kurssin jälkeen myönnettävän laitesukelluskortin, sukelluslaitteiden käytön kurssin aikana sekä Sukellusseura Simpun liittymis- ja jäsenmaksun. Alle 18-vuotiaille kurssimaksu on 290 €.
 • Avovesiviikonloppu, jonka aikana on mahdollista suorittaa kaikki loput avovesisukellukset: 70 €.
 • Avovesisukellusten ajankohdat voidaan sovittaa myös osallistujan oman aikataulun mukaisesti. Tällöin avovesisukellusten hinta, 20 € / tapahtuma lisätään kurssimaksuun. Yhdessä tapahtumassa voidaan tehdä 1 tai 2 sukellusta.

Laitesukelluksen jatkokurssi (CMAS **)

Laitesukelluksen jatkokurssin pääsyvaatimuksena on CMAS P1-, NAUI Scuba Diver- tai PADI OWD -kortti, tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason laitesukelluskortti. Kurssi koostuu noin teoriaopinnoista ja avovesisukelluksesta. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet sukeltaa 15 – 30 metrin syvyydessä. Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää CMAS ** -koulutusstandardin vaatimukset. Kurssin alaikäraja on 15 vuotta.

Aikataulu:

 • Ilmoittautuminen viimeistään 31.7.2024. Kurssin voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen.
 • -Teoriaopinnot voi suorittaa oman aikataulun mukaan e-oppimisympäristö Dyykissä helmi-heinäkuussa. Lisäksi kurssiin kuuluu aloituskokoontuminen.
 • Sukellustekniikkaharjoituksia tehdään Salon uimahallissa keväällä tiistaisin klo 20.35-21.35 ja kesällä Salon lähivesissä. Harjoitusajat sovitaan osallistujien kesken.
 • Avovesiviikonloppu m/s Agonuksella 23.-25.8.2024 tai sovitusti.

Lisätiedot: Uku Nurm  050 3666 506.

Ilmoittautuminen Sukeltajaliiton tapahtumakalenterin kautta tästä.

Hinta: 150 €

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi (CMAS ***)

CMAS Three Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset, asiantuntijatasoiset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta, vahvat pelastustaidot, hyvät sukellusjohtajan taidot ja esimerkilliset sukellustaidot. Hänellä on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso avovesisukellustapahtumien suunnittelemiseen, järjestämiseen ja toteuttamiseen, sekä toisten harrastesukeltajien johtamiseen turvallisella ja pätevällä tavalla.

Tämän kurssin yhteydessä on mahdollista päivittää ennen vuotta 2018 suoritettu CMAS*** -kortti uuteen CMAS*** Dive Leader -korttiin.

CMAS Three Star Diver –sukeltajalla on valmiudet

 • Sukeltaa 40 metrin enimmäissyvyyteen
 • Johtaa sukeltajia yösukelluksilla
 • Johtaa kaikkia sellaisia sukellustapahtumia, joilla tapahtuvaan sukellustoimintaan hänellä on itsellään tarvittava koulutus tai erikoiskoulutus
 • Suunnitella ja toteuttaa sukellusympäristön ja sukellustoiminnan vaatimusten mukaisia pelastustoimenpiteitä
 • Pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • Koulutusavustajana toimimiseen CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa.


Pääsyvaatimukset:

 • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • CMAS Rescue Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • Voimassaoleva hätäensiapupätevyys. Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään.
 • Voimassaoleva hapenantopätevyys. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu.
 • Vähintään 60 kirjattua avovesisukellusta, tai vähintään 50 avovesisukellusta, joiden yhteenlaskettu sukellusaika on vähintään 25 tuntia. Sukelluksista vähintään 40 tulee olla suoritettu CMAS P2 –kortituksen jälkeen.
 • Kirjatuista avovesisukelluksista vähintään 30 tulee olla suoritettu niin monipuolisissa ja vaihtelevissa olosuhteissa kuin mahdollista, jotta voidaan varmistua oppilaan laajasta kokemuksesta. Esimerkkejä vaativammista sukelluksista ja olosuhteista voivat olla: Kuivapukusukellukset, Yösukellukset, Sukellukset rajoitetussa (alle 2 metrin vaakanäkyvyys) näkyvyydessä, Keskisyvät sukellukset 20-30 metrin syvyysalueelle, Hylkysukellukset, Sukellukset virtaavassa vedessä, Sukellukset kylmässä vedessä, Jääsukellukset
 • Hallitsee vedenalaisen suunnistamisen
 • Mikäli oppilaan sukelluskokemuksiin ei sisälly edellämainituissa olosuhteissa suoritettuja sukelluksia, oppilaan kokemuspohjaa tulee laajentaa suuremmalla määrällä kirjattuja avovesisukelluksia.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.


Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää CMAS *** -koulutusstandardin vaatimukset.


Aikataulu:

 • Ilmoittautuminen viimeistään 31.7.2024. Kurssin voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen.
 • Teoriaopinnot voi suorittaa oman aikataulun mukaan e-oppimisympäristö Dyykissä helmi-heinäkuussa. Lisäksi kurssiin kuuluu aloituskokoontuminen.Lisätiedot: Vesa Reunanen 0400 967 045

Ilmoittautuminen Sukeltajaliiton tapahtumakalenterin kautta tästä.

Hinta: 150 €

CMAS Nitrox Diver

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta. Nitroksilla ei voi sukeltaa yhtä syvälle kuin paineilmalla, mutta nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.
Pääsyvaatimus CMAS* tai vastaava perustason laitesukelluskoulutus.

Aikataulu:

 • Järjestetään tarvittaessa, mikäli kurssille on kiinnostuneita osallistujia.


Lisätietoja ja ilmoittautuiset: koulutus@simppu.net

Hinta: 150 €

Snorkkelisukelluksen peruskurssi (CMAS** Snorkel Diver)

Snorkkelisukelluksen peruskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinesukellustekniikat. Hänellä on valmius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä n. 10 metrin syvyyteen asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa.

Pääsyvaatimukset

 • Sukeltajaliiton jäsenyys joko Liiton jäsenseuran kautta tai suoraan Sukeltajaliiton henkilöjäsenenä
 • Vähintään 10–vuoden ikä
 • Alle 18–vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
 • Uimataito (200m)
 • Kurssille pääsy ei edellytä alempien snorkkelisukellusluokitusten suorittamista

Snorkkelisukelluksen jatkokurssi (CMAS*** Snorkel Diver)

Snorkkelisukelluksen jatkokurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja on perehtynyt laajasti snorkkelisukelluksen eri osa-alueisiin. Hänellä on valmius tehdä avovedessä snorkkelisukelluksia vaihtelevissa olosuhteissa, mm. rannalta, veneestä ja yöllä. Jatkokoulutettu snorkkelisukeltaja hallitsee pelastautumisen ja pelastamisen perustaidot ja pystyy toimimaan snorkkelisukellusryhmän sukellusvanhimpana.

Pääsyvaatimukset

 • Sukeltajaliiton jäsenyys joko Liiton jäsenseuran kautta tai suoraan Sukeltajaliiton henkilöjäsenenä
 • Vähintään 12 vuoden ikä, mutta suositellaan yli 15 vuotiaille
 • Alle 18 –vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
 • Hyväksytysti suoritettu snorkkelisukelluksen peruskurssi
 • Uimataito (200m)

Aikataulu: Sovitaan osallistujien kesken

Hinta: 50 € / kurssi

Lisätiedot: sähköpostilla

Täydennyskoulutus

Sukella Suomessa - päivitys

Koulutus on tarkoitettu sukeltajille, jotka ovat suorittaneet laitesukelluskurssin Suomen ulkopuolella. Kurssilla perehdytään sukellusolosuhteisiin Suomessa; tarkastellaan etelän lämpimissä ja kirkkaissa vesissä sukeltamisen eroa sukeltamiseen Suomessa; tutustutaan Suomen olosuhteissa tarvittaviin sukellusvarusteisiin; tutustutaan hylkysukelluksen perusteisiin ja tutustutaan lähialueemme sukelluskohteisiin; kerrataan laitesukeltamiseen liittyvää teoriaa; sekä tutustutaan Sukellusseura Simpun ja Sukeltajaliiton toimintaan. Lisäksi tehdään viikonlopun retken aikana neljä sukellusta.

Koulutus koostuu kahdesta osasta: Teoriakoulutus ja sukellusharjoitukset esimerkiksi viikonlopun sukellusretkellä (pe-su) Sukellusseura Simpun tukialuksella m/s Agonuksella. Viikonlopun aikana tehdään ohjatusti 4 – 6 sukellusta. Kurssilaiset saavat käyttöönsä seuralta laitesukellusvarusteet viikonlopun ajaksi. Omia varusteita tarvitaan perusvälineet ja sukelluspuku.

Sukella Suomessa -päivitykseen osallistuva sukeltaja on todennäköisesti käynyt kurssinsa ulkomailla. Kurssi on voitu suorittaa esimerkiksi etelän lomakohteessa ja sukeltaminen on keskittynyt lämpimiin vesiin ja hyvään näkyvyyteen. Etelässä sukeltaessaan osallistuja on voinut olla asiakkaan roolissa, jolloin tietyt sukelluksen suunnitteluun liittyvät asiat ovat voineet jäädä häneltä pimentoon, koska sukellusopas, tukialuksen/liveaboard:n henkilökunta tai sukelluskeskuksen henkilökunta on tehnyt nämä asiat hänen puolestaan. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi:

 • Sukelluskohteen valinta ja siihen liittyvät riskianalyysit
 • Sukellusryhmän suunnitelma
 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
 • Pintaorganisaatio ja sen roolit
 • Paritarkastus ja parityöskentely
 • Varusteiden kunnon tarkkailu ja huoltaminen

Koulutuksessa harjoiteltavia taitoja ovat:

 • Sukellussuunnitelman laatiminen
 • Laitteen ja muiden sukellusvarusteiden kokoaminen/käyttökuntoon laittaminen
 • Paritarkastus/varustetarkastus
 • Veteenmeno olosuhteisiin sopivalla tavalla, kelluvuuden varmistaminen
 • Annostimen tyhjentäminen puhaltamalla, annostimen tyhjentäminen pakkosyöttönappia painamalla
 • Kadonneen annostimen etsiminen
 • Puhaltavasta annostimesta hengittäminen
 • Maskin riisuminen ja pukeminen, maskin tyhjennys
 • Tasapainottaminen väliveteen, oikea vaakasuora sukellusasento eli trimmi
 • Sukellusparin vara-annostimesta hengittäminen, sekä antajan että ottajan roolissa
 • Merkkipoijun lähettäminen pintaan
 • Yksinkertainen suunnistus veden alla
 • Sukellusparin yhteistoiminta: merkinannot, parin tarkkaileminen, paritietoisuus
 • Hätänousu
 • Sukellusparin avustaminen hätätilanteessä: avustaminen pinnassa
 • Uupuneen sukeltajan kuljetus pinnalla
 • Painovyön ja laitteen riisuminen pinnalla
 • Vedestä nouseminen olosuhteisiin sopivalla tavalla
 • Varusteiden purkaminen ja käytönjälkeinen huolto

Pääsyvaatimukset:

 • Jonkin kansainvälisen laitesukelluskoulutusjärjestön (CMAS, PADI, NAUI, SSI, IANTD, BSAC tms.) vähintään perustason laitesukelluskortti

Aikataulu: Järjestetään pyydettäessä

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: koulutus@simppu.net tai puhelimitse 044 770 4200 / Olli-Pekka Juhantila

Hinta: Maksuton

Takaisin veteen -päivitys

Takaisin veteen -päivityksen tavoitteena on, että sukeltaja, riippumatta kortitustasostaan tai siitä minkä koulutusjärjestön kortti hänellä on, päivittää tietojaan ja taitojaan niin, että hän kykenee taas suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisia sukelluksia vähintään samantasoisesti koulutetun sukeltajan parina.

Päivitys toteutetaan sukeltajan valmiuksien ja tarpeiden mukaisesti. Siitä syystä päivitys voi näyttää erilaiselta eri sukeltajille. Materiaalissa kuvatut perusharjoitukset muodostavat kuitenkin sukeltajan osaamisen perustason, ja niiden on aina oltava mukana päivityksessä.

Päivitys keskittyy yksinomaan harrastesukellustaitojen kertaamiseen. Sukellukset suunnitellaan ja toteutetaan sukeltajan koulutustason mukaisesti, mutta kaikki sukellukset ovat suoranoususukelluksia.

Koulutuksessa harjoiteltavia taitoja ovat:

 • Sukellussuunnitelman laatiminen
 • Laitteen ja muiden sukellusvarusteiden kokoaminen/käyttökuntoon laittaminen
 • Paritarkastus/varustetarkastus
 • Veteenmeno olosuhteisiin sopivalla tavalla, kelluvuuden varmistaminen
 • Annostimen tyhjentäminen puhaltamalla, annostimen tyhjentäminen pakkosyöttönappia painamalla
 • Kadonneen annostimen etsiminen
 • Puhaltavasta annostimesta hengittäminen
 • Maskin riisuminen ja pukeminen, maskin tyhjennys
 • Tasapainottaminen väliveteen, oikea vaakasuora sukellusasento eli trimmi
 • Sukellusparin vara-annostimesta hengittäminen, sekä antajan että ottajan roolissa
 • Merkkipoijun lähettäminen pintaan
 • Yksinkertainen suunnistus veden alla
 • Sukellusparin yhteistoiminta: merkinannot, parin tarkkaileminen, paritietoisuus
 • Hätänousu
 • Sukellusparin avustaminen hätätilanteessä: avustaminen pinnassa
 • Uupuneen sukeltajan kuljetus pinnalla
 • Painovyön ja laitteen riisuminen pinnalla
 • Vedestä nouseminen olosuhteisiin sopivalla tavalla
 • Varusteiden purkaminen ja käytönjälkeinen huolto

Nämä ovat muutoinkin taitoja, joita jokaisen sukeltajan kannattaa harjoitella säännöllisesti. erityisen tärkeää taitojen kertaaminen on, kun palataan tauolta – esimerkiksi talven jälkeen – harrastuksen pariin.

Taitoja voi harjoitella yhtähyvin itsenäisesti sukellusparin kanssa kuin kouluttajan opastuksella.

Aikataulu: Järjestetään pyydettäessä

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: koulutus@simppu.net tai puhelimitse 044 770 4200 / Olli-Pekka Juhantila

Hinta: Maksuton

Sukellusturvallisuuskurssi / CMAS Rescue Diver

CMAS Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.

Kurssin aikana oppilas

 • Perehtyy sukeltajan stressiin ja hätätilanteisiin johtaviin yleisimpiin syihin.
 • Oppii tunnistamaan sukeltamiseen liittyviä vaara- ja hätätilanteita, joissa sukeltaja tarvitsee apua.
 • Parantaa tietojaan pelastautumis- ja pelastustaidoista ja sukellusonnettomuuksien ensiavusta.
 • Oppii hyödyntämään ja käyttämään ensiapukalustoa sekä pelastusvälineitä.
 • Tutustuu pelastustilanteen johtamisen perusperiaatteisiin.
 • Oppii pelastajan turvallisuutta vaarantavia seikkoja.
 • Opettelee maalla tarvittavia käytännön pelastus- ja ensiaputaitoja.
 • Opettelee käytännön pelastustaitoja ensin kuivaharjoitteluna, sitten allasmaisissa olosuhteissa ja viimeisimpänä avovedessä.
CMAS Rescue Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava
 • CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.
 • Vähintään 20 sukelluspäiväkirjaan kirjattua avovesisukellusta.
 • Voimassa oleva hätäensiapupätevyys.
 • Voimassa oleva hapenantopätevyys.

Aikataulu: Järjestetään kysynnän mukaan. Seuraava koulutus aikaisintaan syksyllä 2023

Lisätietoja: koulutus@simppu.net

Hinta: 150 €

CMAS Ice Diver

CMAS Ice Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää jatkokoulutetut sukeltajat jääsukelluksen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Ice Diver -kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat turvallisten jääsukellusten suunnittelun ja toteutuksen vastaavantasoisen tai paremmin koulutetun sukeltajan sukellusparina.

CMAS Ice Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava:

 • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä jatkokurssitasoinen kortti.
 • Vähintään 50 kirjattua sukellusta, joista vähintään 20 on suoritettu CMAS Two Star Diver -kortituksen jälkeen.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.
 • Mikäli oppilas käyttää kurssilla kuivapukua, hänellä on oltava CMAS Dry Suit Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä täyttävä kuivapukukortti ja vähintään 10 sukelluksen kokemus kuivapuvulla sukeltamisesta.

Aikataulu: Järjestetään kysynnän mukaan. Seuraava koulutus aikaisintaan talvella 2024. Kurssin teoriaopinnot netissä helmikuun aikana, avovesiharjoitukset helmi-maaliskuussa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: koulutus@simppu.net

Hinta: 150 €

Kuivapukusukellus CMAS Dry Suit Diver

CMAS Dry Suit Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat kuivapukusukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Dry Suit Diver -kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat sukeltajan muuta koulutus- ja kokemustasoa vastaavien sukellusten tekemisen kuivapuvulla.Kuivapukusukelluksen käytännön harjoitteita voidaan helposti sisällyttää viikkosukelluksiin.

Kuivapukusukelluksen teoriakoulutus sisältyy myös laitesukelluksen peruskurssiin, jos kurssilla on mukana kuivapukusukeltajia.

Aikataulu: 2024 kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana maalis-heinäkuussa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: koulutus@simppu.net

Hinta: 150 €

Tekniikkasukelluskoulutus

Sukellusseura Simpun järjestämä tekniikkasukelluskoulutus muodostuu kolmesta kurssista, joita voidaan suorittaa yksittäisinä koulutuksina tai useamman kurssin muodostamasta kokonaisuudesta. Kurssit ovat:

 • CMAS Technical Skills
 • CMAS Advanced Nitrox Diver
 • CMAS Recreational Trimix Diver

 

Kurssit aloitetaan aina keväällä, jolloin oppilas päättää mille kursseille osallistuu ja hinta muodostuu silloin. Näihin kursseihin ei sisälly Agonus-viikonloppua eikä sen hintaan sisälly kursseilla tarvittavia helium-täyttöjä.

CMAS Technical Skills

CMAS Technical Skills -kurssi tarjoaa sukeltajalle mahdollisuuden kehittää sukellustaitojaan tehden sukeltamisesta turvallisempaa ja nautinnollisempaa. Lisäksi kurssi tarjoaa hyvän perustan vaativammille virkistys- tai tekniikkasukelluskursseille. Tämä kurssi ei tuo lisää sukellussyvyyttä, vaan osallistujan maksimi syvyysalue määräytyy aiemmin suoritetun laitesukelluskurssin mukaan: CMAS* tai vastaava 20 metriä, CMAS** tai vastaava 30 metriä, CMAS*** tai syväsukelluskurssi 40 metriä.

Pääsyvaatimukset:

 • Vähintään CMAS* tai vastaava perustatason laitesukelluskurssi
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.
 • Kahdennettu laitteisto (tuplasäiliöt)
 • Kuivapuku

 

Kurssiin kuuluu teoriaosuus (kurssin aloitus lähiopetuksena ja varsinainen teoriaopiskelu Sukeltajaliiton sähköisessä oppimisympäristössä) sekä avovesiharjoitukset, jotka suoritetaan Salon lähikohteissa –kurssiin ei siis kuulu Agonuksella järjestettävää avovesiviikonloppua.
Kurssilla opittavat asiat:

 • Kahdennettu laitteisto –varustekokoonpano
 • Tuplasäiliöillä sukeltaminen
 • Säiliöventtiilien hallinta
 • Hengityskaasun jakaminen kahdennetulla laitteistolla
 • Oikea tasapainotus
 • Oikea sukellusasento
 • Potkutekniikat
 • Merkkipoijun käyttäminen
 • Varavalojen käyttäminen
 • Sukellusryhmässä toimiminen, kolmikkona sukeltaminen
 • Sukellusryhmän viestintä.

CMAS Advanced Nitrox Diver

CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille syventävät taidot ja tiedot joilla voi tehdä turvallisesti edistyneempiä nitroksisukelluksia. Kurssi laajentaa oppilaan nitroksisukeltamiseen liittyvää tietotaitoa etappikaasujen, erityisesti EAN50 ja puhdas happi, käyttöön. Sukeltaja oppii ymmärtämään etappisukellusten lisäriskit ja puhtaan hapen käyttöön liittyvät riskit.

CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso

 • Suunnittelemaan sukelluksia, kun hengityskaasuna käytetään enemmän kuin 40 % happea sisältävää nitroksia ja puhdasta happea.
 • Valitsemaan sopiva hengityskaasu sukelluksen eri vaiheisiin.
 • Ymmärtää syvyysrajojen merkityksen ja kykenee sukeltamaan syvyysrajojen mukaisesti kun hengityskaasuna käytetään erilaisia nitroksiseoksia ja puhdasta happea.
 • Osoittaa, että hän ymmärtää happirikkaiden seosten mahdolliset vaarat sekä happiyhteensopivien varusteiden pakollisuuden.

CMAS Recreational Trimix Diver

CMAS Recreational Trimix Diver -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille syventävät taidot ja tiedot joilla voi tehdä turvallisia Recreational Trimix -sukelluksia. Kurssiin kuuluvat olennaiset osa-alueet sekä vaadittavat tiedot ovat: Laajentaa seoskaasu sukelluksen tietotaitoa ja käytäntöä lisäämällä heliumia hengityskaasuun, Ymmärtää syvien sukellusten tuomat fysiologiset ja psykologiset lisäriskit, Heliumin käytön fysikaaliset ja fysiologiset vaikutukset.

CMAS Recreational Trimix Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso

 • Suunnittelemaan sukelluksia, kun sukelluskaasuna käytetään trimiksiä, joka sisältää vähintään 21% happea ja enintään 30% heliumia.
 • Valitsemaan oikean sukelluskaasun, jonka vastaava narkoosisyvyys on max 31m ja ppO2 1.4bar.
 • Suunnittelemaan suoranoususukelluksia. Turvapysähdysten tekemistä suositellaan.
Aikataulu: CMAS Technical Skills Diver -Ilmoittauttuminen viimeistään 30.4.2024, sukellukset kesän aikana ja koulutusviikonloppuna Agonuksella.

Lisätiedot: Olli-Pekka Juhantila 044 770 4200

Ilmoittautumiset Sukeltajaliiton tapahtumakalenterin kautta tästä.

Hinnat:

 • 150 € / kurssi,
 • Hinta ei sisällä Recreational Trimix-kurssilla tarvittavia helium-täyttöjä

CMAS Compressor Operator

CMAS Compessor Operator -kurssin tavoitteena on perehdyttää sukeltajat paineilmakompressorin käyttöön. CMAS Compressor Operator -kortitetulla sukeltajalla on turvallisessa kompressorin käyttämisessä ja sukelluspullojen paineilmalla täyttämisessä tarvittavat tiedot ja taidot.

CMAS Gas Blender

CMAS Gas Blender -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja kaasuseoksia noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja. Koulutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota korkeapaineisen hapen turvalliseen käsittelyyn. CMAS Gas Blender osaa valmistaa halutun happi- (ja helium) prosentin omaavan kaasuseoksen, analysoida sen ja tehdä oikeat merkinnät.

Koulutuksessa on kaksi vaihtoehtoa:

 • Suppeampi Nitrox Gas Blender
 • Laajempi Trimix Gas Blender

CMAS Gas Blender -kurssin hyväksytysti läpäissyt henkilö

 • Omaa hyvät tiedot riskeistä, jotka liittyvät kaasujen käsittelyyn, hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen.
 • Osaa laskea halutun hengityskaasun sekä ilman taulukoita että osaa käyttää tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja sekoitustaulukoita.
 • Tuntee korkeapaineisen hapen käsittelyyn liittyvät riskit ja ymmärtää happipuhdistuksen merkitykseen.
 • Tuntee terveydelle ja elämälle vaaralliset riskit, jotka liittyvät joko hengityskaasujen väärään täyttömenetelmään tai käsittelyyn.
 • Osaa todeta happipuhtauden.
 • Tuntee useimmiten käytetyt kaasunsekoitusmenetelmät.
 • Osaa sekoittaa sukelluspulloon halutun hengityskaasuseoksen, huomioiden tarvittavat turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja toimenpiteet.
 • Osaa analysoida kaasun ja tehdä oikeat merkinnät pulloon ja täyttöpäiväkirjaan.
Aikataulu: Nitrox- ja Rec trimix kurssien yhteydessä.

Lisätietoja: koulutus@simppu.net

Hinnat:
 • Compressor Operator -kurssi 60 €
 • Nitrox Gas Blender -kurssi 100 €
 • Trimix Gas Blender -kurssi 150 € (sisältää Nitrox Gas Blender -kurssin)
 • Nitrox Gas Blender -> Trimix Gas Blender -päivityskurssi 50 €

CMAS Sidemount Diver

CMAS Sidemount Diver ‐kurssin tavoitteena on toimia perusopetuksena avovedessä tapahtuvaan sidemount-sukeltamiseen kaikentasoisille sukeltajille. Kurssin aikana kehitetään ymmärrystä sidemount-sukelluksen ideologiasta ja mahdollisuuksista, sekä kehitetään niitä käytännön taitoja, joita tarvitaan avovedessä tapahtuvien sidemount-sukellusten tekemiseen.

CMAS Sidemount Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseet sukeltajat hallitsevat sidemount-sukelluksen perustaidot:

 • Sidemount-sukelluksen laitekonfiguraatiot
 • Tasapainotus ja hyvä sukellusasento sidemount-välineillä
 • Potkutekniikat
 • Sukeltaminen parin kanssa sekä sekaryhmässä (sidemount ja backmount)
 • Hengityskaasun jakaminen
 • Hengityskaasun tehokas käyttäminen säiliöiden välillä
 • Oikeaoppiset laskeutumis- ja nousutoimenpiteet
 • Pelastustekniikat
CMAS Sidemount Diver ‐kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava:
 • CMAS One Star Diver ‐kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801‐2 (Autonomous Diver ) ‐standardin vaatimukset täyttävä kortti.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.

Aikataulu: Järjestetään kysynnän mukaan. Seuraava koulutus aikaisintaan kesällä 2024.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: koulutus@simppu.net

Hinta: 150 €

Muut koulutukset

DAN ensiapukoulutukset

DAN OBD

Kolmen kurssin kokonaisuus:

 • DAN Basic Life Support Provider: Ensiapukurssi, joka keskittyy sukellusonnettomuuksissa annettavaan ensiapuun. Kurssi kuuluu sukellusturvallisuuskurssin pääsyvaatimuksiin.
 • Oxygen First Aid Provider: Ensiapuhapen käyttö elvytyksessä.
 • Automated External Defibrillation: Kurssilla opetellaan defibrillaattorin, deffan, AED-laitteen eli sydäniskurin käyttö.

On-Site Neurological Assessment Provider

Kurssilla opetellaan sukeltajantaudin syntymekanismi, oireet ja oireiden tunnistaminen, sukellustietojen kerääminen sukeltajalta, miksi neurologisen arvioinnin tekeminen sukelluspaikalla on tärkeää ja milloin arviointi kannattaa suorittaa sekä neurologisen arvioinnin tekeminen kaavaketta apuna käyttäen.


Kolmen kurssin paketti DAN OBD. Kurssin kesto 2 päivää. On-Site Neurological Assessment Provider kurssin voi suorittaa samassa yhteydessä.


Aikataulu: teoria MS Teams 20.5. klo 18-21, käytännön harjoitukset ammattiopiston EA-luokassa, Hyvoninkatu 1, 24.5. klo 18-21
Ilmoittautumiset 17.5. mennessä koulutus@simppu.net.


Lisätietoja ja ilmoittautumiset: koulutus@simppu.net


Hinta:

 • DAN OBD -kurssikokonaisuus 150 €
 • On-Site Neurological Assessment for Divers 75 €
 • DAN kertaus 40 € / paketti
 • DAN Ensiapukurssit ovat ilmaisia kouluttajille ja Agonuksen kipparilistalla oleville jäsenille (Kipparit ja Tarvittaessa pystyy operoimaan alusta).

Merenkulkukoulutus

Koulutuksessa käsitellään merenkulun perusteita, kuten: merimerkkijärjestelmä; merikartat ja karttanavigointi, koordinaatit; väistämissäännöt; kulkuvalot ja valotunnukset; tutkanavigointi; kone-, kaasu- ja sähköjärjestelmät; VHF:n käyttö; hätätilanteet ja pelastautuminen; ja veneen käsittely.

Koulutus on suunnattu erityisesti Agonuksen kuljettajana uraansa aloitteleville Simpuille.

Koulutukseen kuuluu merenkulun ja Agonuksen käsittelyn käytännön harjoittelua. Harjoittelua voi jatkaa kokeneempien kippareiden johdolla kesän simppureissujen aikana; sekä syksyllä, kun Agonus siirretään takaisin Saloon.

Aikataulu: Teoriakouutus maalis-huhtikuussa (2 päivää), käytännön harjoitukset Agonuksen siirron yhteydessä toukokuussa.

 

Lisätiedot: 050 4139562 / Tuomas Juhantila

Hinta: Maksuton

Rannikkolaivurin VHF-koulutus (SRC)

Koulutuksessa käydään läpi rannikkolaivurin VHF-tutkinnossa tarvittavia tietoja.

Koulutus antaa valmiudet suorittaa tutkinnon, jonka jälkeen on oikeus käyttää Agonuksen VHF-puhelimia. Tutkintotilaisuuteen voi mennä myös ilman kurssia ja kurssille voi tulla, vaikka ei aikoisi suorittaa tutkintoa.

Lisätietoja tutkinnoista löytyy Viestintäviraston nettisivuilta.

Rannikkolaivurin radioliikenneoppaan voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä hintaan 15 euroa (viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta) tai ladata Viestintäviraston verkkosivuilta.

Aikataulu: 5.4.2023 sekä 3.5.2023, tutkinnot Turussa 12.4.2023 ja 10.5.2023.

Lisätietoja: 044 770 4200 / Olli-Pekka Juhantila

Hinta: Koulutus on maksuton, Viestintäviraston tutkintomaksu on 45,40 € / suorituskerta ja pätevyystodistusmaksu 43,75€

Sukellusvarusteiden huolto

Koulutuksessa perehdytään niihin huoltotoimenpiteisiin, jotka jokainen voi itse tehdä sukellusvarusteilleen.
 • Venttiilit ja säiliöt
 • Alentajat ja annostajat
 • Tasapainotusliivit
 • Puvut
 • Tietokoneet ja perusvälineet

Aikataulu: Keväällä 2024 (kysynnän mukaan).

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: koulutus@simppu.net

Hinta: Maksuton