Kevätkokous

Kevätkokous Kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyttiin pieniä tarkennuksia hinnastoon. Lisäksi saatiin katsaus toimintalinjan ja turvallisuussuunnitelman päivityksiin. Osa kokouksen osallistujista oli mukana etäyhteydellä. 24.3.2022 Olli-Pekka Juhantila