Sukellusseura Simpun järjestämä tekniikkasukelluskoulutus muodostuu neljästä kurssista, joita voidaan suorittaa yksittäisinä koulutuksina tai useamman kurssin muodostamasta kokonaisuudesta. Kurssit ovat:
 • CMAS Technical Skills
 • CMAS Advanced Nitrox Diver
 • CMAS Recreational Trimix Diver
 • CMAS Trimix Gas Blender
Kurssit aloitetaan aina keväällä, jolloin oppilas päättää mille kursseille osallistuu ja hinta muodostuu silloin. Näihin kursseihin ei sisälly Agonus-viikonloppua eikä sen hintaan sisälly kursseilla tarvittavia helium-täyttöjä.
 
CMAS Technical Skills

CMAS Technical Skills -kurssi tarjoaa sukeltajalle mahdollisuuden kehittää sukellustaitojaan tehden sukeltamisesta turvallisempaa ja nautinnollisempaa. Lisäksi kurssi tarjoaa hyvän perustan vaativammille virkistys- tai tekniikkasukelluskursseille. Tämä kurssi ei tuo lisää sukellussyvyyttä, vaan osallistujan maksimi syvyysalue määräytyy aiemmin suoritetun laitesukelluskurssin mukaan: CMAS* tai vastaava 20 metriä, CMAS** tai vastaava 30 metriä, CMAS*** tai syväsukelluskurssi 40 metriä.

Pääsyvaatimukset:
 • Vähintään CMAS* tai vastaava perustatason laitesukelluskurssi
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.
 • Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen.
 • Kahdennettu laitteisto (tuplasäiliöt)
 • Kuivapuku
Kurssiin kuuluu teoriaosuus (kurssin aloitus lähiopetuksena ja varsinainen teoriaopiskelu Sukeltajaliiton sähköisessä oppimisympäristössä) sekä avovesiharjoitukset, jotka suoritetaan Salon lähikohteissa –kurssiin ei siis kuulu Agonuksella järjestettävää avovesiviikonloppua.
Kurssilla opittavat asiat:
 • Kahdennettu laitteisto –varustekokoonpano
 • Tuplasäiliöillä sukeltaminen
 • Säiliöventtiilien hallinta
 • Hengityskaasun jakaminen kahdennetulla laitteistolla
 • Oikea tasapainotus
 • Oikea sukellusasento
 • Potkutekniikat
 • Merkkipoijun käyttäminen
 • Varavalojen käyttäminen
 • Sukellusryhmässä toimiminen, kolmikkona sukeltaminen
 • Sukellusryhmän viestintä.
 
 CMAS Advanced Nitrox Diver
 
CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille syventävät taidot ja tiedot joilla voi tehdä turvallisesti edistyneempiä nitroksisukelluksia. Kurssi laajentaa oppilaan nitroksisukeltamiseen liittyvää tietotaitoa etappikaasujen, erityisesti EAN50 ja puhdas happi, käyttöön. Sukeltaja oppii ymmärtämään etappisukellusten lisäriskit ja puhtaan hapen käyttöön liittyvät riskit.
 
CMAS Advanced Nitrox Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso
 • Suunnittelemaan sukelluksia, kun hengityskaasuna käytetään enemmän kuin 40 % happea sisältävää nitroksia ja puhdasta happea.
 • Valitsemaan sopiva hengityskaasu sukelluksen eri vaiheisiin.
 • Ymmärtää syvyysrajojen merkityksen ja kykenee sukeltamaan syvyysrajojen mukaisesti kun hengityskaasuna käytetään erilaisia nitroksiseoksia ja puhdasta happea.
 • Osoittaa, että hän ymmärtää happirikkaiden seosten mahdolliset vaarat sekä happiyhteensopivien varusteiden pakollisuuden.
 
CMAS Recreational Trimix Diver
 
CMAS Recreational Trimix Diver -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille syventävät taidot ja tiedot joilla voi tehdä turvallisia Recreational Trimix -sukelluksia. Kurssiin kuuluvat olennaiset osa-alueet sekä vaadittavat tiedot ovat: Laajentaa seoskaasu sukelluksen tietotaitoa ja käytäntöä lisäämällä heliumia hengityskaasuun, Ymmärtää syvien sukellusten tuomat fysiologiset ja psykologiset lisäriskit, Heliumin käytön fysikaaliset ja fysiologiset vaikutukset.
 
CMAS Recreational Trimix Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso
 • Suunnittelemaan sukelluksia, kun sukelluskaasuna käytetään trimiksiä, joka sisältää vähintään 21% happea ja enintään 30% heliumia.
 • Valitsemaan oikean sukelluskaasun, jonka vastaava narkoosisyvyys on max 31m ja ppO2 1.4bar.
 • Suunnittelemaan suoranoususukelluksia. Turvapysähdysten tekemistä suositellaan.
 
CMAS Trimix Gas Blender
 
CMAS Trimix Gas Blender -kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaiset laskemaan ja sekoittamaan sukelluskäyttöön tarkoitettuja kaasuseoksia noudattaen yleisesti hyväksyttyjä turvallisuuskäytäntöjä ja standardeja. Koulutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota korkeapaineisen hapen turvalliseen käsittelyyn. CMAS Trimix Gas Blender osaa valmistaa halutun happi- ja heliumprosentin omaavan kaasuseoksen, analysoida sen ja tehdä oikeat merkinnät.
 
 
Aikataulu:

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: koulutus@simppu.net
 

Hinnat:
 
TECHNICAL SKILLS –KURSSI, ADVANCED NITROX–KURSSI, RECREATIONAL TRIMIX JA TRIMIX GAS BLENDER –KURSSI
 • Kurssit erikseen/yksittäin 150€
 • 2 kurssia 150 + 125 = 275 €
 • 3 kurssia 150 + 125 + 100 = 375 €
 • 4 kurssia 150 + 125 + 100 + 100 = 475 €
 • Kurssit aloitetaan aina keväällä, jolloin oppilas päättää mille kursseille osallistuu ja hinta muodostuu silloin. Näihin kursseihin ei sisälly Agonus-viikonloppua eikä sen hintaan sisälly Recreational Trimix-kurssilla tarvittavia helium-täyttöjä
 
TECHNICAL SKILLS –KURSSI, ADVANCED NITROX –KURSSI, RECREATIONAL TRIMIX JA TRIMIX GAS BLENDER –KURSSI SEURAN ULKOPUOLISILLE
 • Kurssit erikseen/yksittäin 300€
 • 2 kurssia 300 + 250 = 550 €
 • 3 kurssia 300 + 250 + 200 = 750 €
 • 4 kurssia 300 + 250 + 200 + 200 = 950 €
 •  Kurssit aloitetaan aina keväällä, jolloin oppilas päättää mille kursseille osallistuu ja hinta muodostuu silloin. Näihin kursseihin ei sisälly Agonus-viikonloppua eikä sen hintaan sisälly  Recreational Trimix-kurssilla tarvittavia helium-täyttöjä
 
 
Created with Woo®
© 2021 Sukellusseura Simppu ry