SUKELLUSKOULUTUS
Sukellusseura Simppu järjestää säännöllisesti laitesukelluksen perus- ja jatkokurseja, jonne kaikki halukaat ovat tervetulleita. Lisäksi järjestämme tarvittaessa muuta sukellus- ja sukellukseen liittyvää koulutusta. Sukelluskurssit toteutetaan Sukeltajaliiton koulutusohjelmien mukaisesti. Kurssille osallistuvien on esitettävä Sukeltajaliiton terveysselvityslomake . Laitesukelluksen peruskurssi, laitesukelluksen jatkokurssi, sukellusturvallisuuskurssi, nitrox-kurssi, DAN-ensiapukoulutus sekä Diving in Finland cross-over ovat avoimia kaikille laitesukeltamisesta kiinnostuneille. Muut kurssit ovat Sukellusseura Simpun jäsenille. Uusille sukeltajille tarkoitettu CMAS* eli laitesukelluksen peruskurssi järjestetään vuosittain. Kurssi alkaa yleensä maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa. Tästä ja muustakin sukelluskoulutuksesta voi kysyä lisää koulutusvastaavaltamme Mika Böösilta. Järjestämme myös laitesukelluskokeiluja. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä seuran koulutusvastaavaan .
Koulutusten teoriaopiskelu ja tehtävät suoritetaan useimmiten verkko-opintoina Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä.


TUTUSTU KOULUTUSTARJONTAAMME
Created with Woo®
© 2018 Sukellusseura Simppu ry