SUKELLUSKOULUTUS
Sukellusseura Simppu järjestää säännöllisesti laitesukelluksen perus- ja jatkokurseja, jonne kaikki halukaat ovat tervetulleita. Lisäksi järjestämme tarvittaessa muuta sukellus- ja sukellukseen liittyvää koulutusta. Sukelluskurssit toteutetaan Sukeltajaliiton koulutusohjelmien mukaisesti. Kurssille osallistuvien on esitettävä Sukeltajaliiton terveysselvityslomake . Laitesukelluksen peruskurssi, laitesukelluksen jatkokurssi, sukellusturvallisuuskurssi, nitrox-kurssi, DAN-ensiapukoulutus sekä Diving in Finland cross-over ovat avoimia kaikille laitesukeltamisesta kiinnostuneille. Muut kurssit ovat Sukellusseura Simpun jäsenille. Uusille sukeltajille tarkoitettu CMAS* eli laitesukelluksen peruskurssi järjestetään vuosittain. Kurssi alkaa yleensä maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa. Tästä ja muustakin sukelluskoulutuksesta voi kysyä lisää koulutusvastaavaltamme Olli-Pekka Juhantilalta. Järjestämme myös laitesukelluskokeiluja. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä seuran koulutusvastaavaan.
Koulutusten teoriaopiskelu ja tehtävät suoritetaan useimmiten verkko-opintoina Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä.


TUTUSTU KOULUTUSTARJONTAAMME
Created with Woo®
© 2021 Sukellusseura Simppu ry