Snorkkelisukellus
 
Snorkkelisukelluskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinesukellustekniikat. Hänellä on valmius tehdä snorkkelisukelluksia avovedessä n. 10 metrin syvyyteen asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa.
 
Pääsyvaatimukset
• Sukeltajaliiton jäsenyys joko Liiton jäsenseuran kautta tai suoraan Sukeltajaliiton henkilöjäsenenä
• Vähintään 10–vuoden ikä
• Alle 18–vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
• Uimataito (200m)
• Kurssille pääsy ei edellytä alempien snorkkelisukellusluokitusten suorittamista
 
Aikataulu:
 
Lapsille ja nuorille suunnattu koulutus järjestetään
  • Teoriakoulutus huhti-toukokuun aikana 
  • Avovesiharjoitukset norppaleirin yhteydessä Agonuksella
 
Lisätiedot: sähköpostilla
Created with Woo®
© 2018 Sukellusseura Simppu ry