Sukellusturvallisuuskurssi / CMAS Rescue Diver

CMAS Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.
 
Kurssin aikana oppilas
 • Perehtyy sukeltajan stressiin ja hätätilanteisiin johtaviin yleisimpiin syihin.
 • Oppii tunnistamaan sukeltamiseen liittyviä vaara- ja hätätilanteita, joissa sukeltaja tarvitsee apua.
 • Parantaa tietojaan pelastautumis- ja pelastustaidoista ja sukellusonnettomuuksien ensiavusta.
 • Oppii hyödyntämään ja käyttämään ensiapukalustoa sekä pelastusvälineitä.
 • Tutustuu pelastustilanteen johtamisen perusperiaatteisiin.
 • Oppii pelastajan turvallisuutta vaarantavia seikkoja.
 • Opettelee maalla tarvittavia käytännön pelastus- ja ensiaputaitoja.
 • Opettelee käytännön pelastustaitoja ensin kuivaharjoitteluna, sitten allasmaisissa olosuhteissa ja viimeisimpänä avovedessä.
 
CMAS Rescue Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava
 • CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver ) -standardin vaatimukset täyttävä kortti.
 • Vähintään 20 sukelluspäiväkirjaan kirjattua avovesisukellusta.
 • Voimassa oleva hätäensiapupätevyys.
 • Voimassa oleva hapenantopätevyys.

Aikataulu: Avovedet 5.6. Teoriaopiskelu sitä ennen netissä.
Lisätietoja: 040 900 1923 / Mika Böös tai sähköpostilla
 
Hinta: Sukellusseura Simpun jäsenille 150 €, muille 300 € (mikäli kurssin aikana tai jälkeen - kurssin suorittamisvuonna - liittyy Sukellussseura Simppu ry:n jäseneksi, saa liittymismaksusta 150 euron alennuksen). Kurssin hintaan ei sisälly mahdollinen avovesiviikonloppu m/s Agonuksella.
Created with Woo®
© 2021 Sukellusseura Simppu ry