Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi (CMAS ***)

CMAS Three Star Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset, asiantuntijatasoiset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta, vahvat pelastustaidot, hyvät sukellusjohtajan taidot ja esimerkilliset sukellustaidot. Hänellä on riittävä tieto-, taito- ja kokemustaso avovesisukellustapahtumien suunnittelemiseen, järjestämiseen ja toteuttamiseen, sekä toisten harrastesukeltajien johtamiseen turvallisella ja pätevällä tavalla.

Tämän kurssin yhteydessä on mahdollista päivittää ennen vuotta 2018 suoritettu CMAS*** -kortti uuteen CMAS*** Dive Leader -korttiin.
 
CMAS Three Star Diver –sukeltajalla on valmiudet
 • Sukeltaa 40 metrin enimmäissyvyyteen
 • Johtaa sukeltajia yösukelluksilla
 • Johtaa kaikkia sellaisia sukellustapahtumia, joilla tapahtuvaan sukellustoimintaan hänellä on itsellään tarvittava koulutus tai erikoiskoulutus
 • Suunnitella ja toteuttaa sukellusympäristön ja sukellustoiminnan vaatimusten mukaisia pelastustoimenpiteitä
 • Pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • Koulutusavustajana toimimiseen CMAS-kouluttajan suorassa valvonnassa.
 
Pääsyvaatimukset:
 • CMAS Two Star Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • CMAS Rescue Diver -kortti, tai vastaavan tasoinen toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • Voimassaoleva hätäensiapupätevyys. Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään.
 • Voimassaoleva hapenantopätevyys. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu.
 • Vähintään 60 kirjattua avovesisukellusta, tai vähintään 50 avovesisukellusta, joiden yhteenlaskettu sukellusaika on vähintään 25 tuntia. Sukelluksista vähintään 40 tulee olla suoritettu CMAS P2 –kortituksen jälkeen.
 • Kirjatuista avovesisukelluksista vähintään 30 tulee olla suoritettu niin monipuolisissa ja vaihtelevissa olosuhteissa kuin mahdollista, jotta voidaan varmistua oppilaan laajasta kokemuksesta. Esimerkkejä vaativammista sukelluksista ja olosuhteista voivat olla: Kuivapukusukellukset, Yösukellukset, Sukellukset rajoitetussa (alle 2 metrin vaakanäkyvyys) näkyvyydessä, Keskisyvät sukellukset 20-30 metrin syvyysalueelle, Hylkysukellukset, Sukellukset virtaavassa vedessä, Sukellukset kylmässä vedessä, Jääsukellukset
 • Hallitsee vedenalaisen suunnistamisen
 • Mikäli oppilaan sukelluskokemuksiin ei sisälly edellämainituissa olosuhteissa suoritettuja sukelluksia, oppilaan kokemuspohjaa tulee laajentaa suuremmalla määrällä kirjattuja avovesisukelluksia.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää CMAS *** -koulutusstandardin vaatimukset.
 
 
Aikataulu:
 • Teoriaopinnot netissä toukokuun aikana (kurssin aloituspäivä sovitaan ilmoittautuneiden kesken)
 • Sukellustekniikkaharjoituksia Salon lähivesissä Elokuussa (päivät sovitaan aloituksen yhteydessä)
 • Avovesi- ja muut käytännön harjoitukset kesän reissuilla tai 17.-19.9.2021 m/s Agonuksella
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 044 770 4200 / Olli-Pekka Juhantila tai  koulutus@simppu.net

Hinta: Sukellusseura Simpun jäsenille 150 €, muille 300 € (mikäli kurssin aikana tai jälkeen - kurssin suorittamisvuonna - liittyy Sukellussseura Simppu ry:n jäseneksi, saa liittymismaksusta 150 euron alennuksen). Hinta ei sisällä avovesiviikonlopun hintaa m/s Agonuksella.
Created with Woo®
© 2021 Sukellusseura Simppu ry