Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi (CMAS ***)

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä. Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä.

Pääsyvaatimukset:
  • CMAS P2 -kortti, NAUI Advanced Scuba Diver -kortti tai vastaavantasoinen muun kansainvälisen koulutusjärjestön kortti
  • Rescue Diver -kortti
  • Voimassa oleva ensiapupätevyys
  • Voimassa oleva hapenantopätevyys (Simppujen tarjoama DAN koulutus)
  • Riittävä, monipuolinen ja vaihteleva sukelluskokemus: vähintään 60 sukellusta, joista 20 20-30 metrin syvyydessä ja 3 yösukellusta
  • Hyväksytysti suoritettu perustaitotesti
  • Sukellusseura Simppu ry:n jäsenyys

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää CMAS *** -koulutusstandardin vaatimukset.

Aikataulu:
  • Teoriakoulutus pääosin etäopiskeluna huhtikuussa
  • Avovesikoulutus kevään aikana Salon lähikohteilla ja Agonuksella 14. - 16.9.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: sähköpostilla tai 044 7704200 / Olli-Pekka Juhantila

Hinta: 100 €
Created with Woo®
© 2018 Sukellusseura Simppu ry